Sinangin Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. olarak baskılı karton kutu, prospektüs ve sıvamalı mukavva kutu faaliyetleri ile hizmet vererek, 14001 Çevre Yönetim Sistemi gerekliliklerini uygulayarak çevre kirliliğinin önlenmeyi, sürdürülebilir kaynak kullanımı, iklim değişikliğinin azaltılması, biyoçeşitlilik ve ekosisteme zarar verebilecek her türlü olumsuz etkileri belirleyip, kontrol altında tutmayı ve sürekli iyileşmeyi hedefliyoruz.

 

Bu hedef doğrultusunda;

• Çevre ile ilgili uymak ile yükümlü olduğumuz yasal ve diğer gereklilikleri yerine getirmek,

• Çevre ile ilgili amaç ve hedeflerimizi belirleyip düzenli takip ederek sürekli iyileştirilmelerini

sağlamak,

• Çalışanlara ve yöneticilere, çevreyle ilgili bilinçlendirme eğitimleri vererek, çevre

bilincini sağlamak ve geliştirmek,

• İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurallarını da yerine getirmek suretiyle çevreyi etkileyebilecek,

olumsuz etkileri önlemek.

• Çevre kazalarına neden olabilecek etkileri önceden belirleyerek yerinde ve zamanında gerekli

tedbirleri almak,

• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak.

• Enerjiyi doğru ve verimli kullanmak ve doğal kaynakları korumak ve tüketimini azaltmak,

doğal kaynakları koruma yöntemlerini geliştirmek,

• Teknik ve ticari olanakların el verdiği ölçüde çevreye en az zarar veren teknoloji ile çevresel

etkileri az hammaddeleri kullanmak,

• Enerji ve malzemenin verimli kullanılmasını sağlayarak, atık oluşumunu mümkün olan en

düşük seviyeye indirmek, geri dönüşümü ve geri kazanımı desteklemek,

Hava ve su kirliliğini ve çevremize zarar verebilecek sızıntı ve dökülmeleri ve gürültüyü

mümkün olduğu kadar azaltmak ve önlemek.

 

Etkin bilgi akışıyla tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve taşeronlarımızı çevre ile ilgili konularda sürekli bilinçlendirmek ve çevre konularındaki iyi uygulamaları paylaşmayı ve yaygınlaştırmayı taahhüt ederiz

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

SİNANGİN MATBAACILIK AMBALAJ ÇEVRE POLİTİKASI

© 2024 Sinangin Matbaacılık Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.

"SİNANGİN" markası ve logosu SİNANGİN'in tescilli markasıdır.

Sitede yer alan resimler, grafikler, metinler izinsiz kullanılamaz.

Tüm hakları saklıdır.